Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Neste trinn og nye nasjonale tiltak fra 27. mai

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja

Regjeringen går til andre trinn i gjenåpningsplanen fra midnatt, natt til torsdag 27. mai. Fra da kan blant annet flere enn i dag samles. 

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 26.05.21

logo

- Nå når gjenåpningen av samfunnet forsiktig går fremover, er det viktig at vi ikke blir for løsslupne i vår sosiale omgang. Vi er på ingen måte ferdige med denne pandemien, selv om utviklingen gir grunn for en forsiktig gryende optimisme. Jeg vil særlig oppfordre til å unngå unødvendig trafikk over kommunegrensene. Dersom vi greier å holde smittespredningen nede, kan forhåpentligvis neste trinn, trinn 3 i gjenåpningen, komme raskere, sier kommuneoverlege Bjørn Lyngen.

Se alle de nye nasjonale reglene og anbefalingene på regjeringen.no

Selv om det nå gjøres lettelser nasjonalt, ønsker kommunens kriseledelse å være varsom  

- Midtre Gauldal mener det er forsvarlig å bli med til neste trinn i nasjonal gjenåpning, men vi må samtidig ta hensyn til at det er pågående smitteutbrudd i mange kommuner rundt oss, sier kommunedirektør Alf-Petter Tenfjord.

Regjeringen skriver at fra 27. mai kan kommunene selv bestemme hvilket tiltaksnivå som skal gjelde i skoler og barnehager, ut fra smittesituasjonen lokalt. 

Derfor ble det på gårsdagens krisemøte følgende om gjenåpninga av barnehager og skoler:

Skole

Skoleåret fullføres på gult nivå for å unngå unødig smitterisiko før ferien. Pågående utbrudd i Trondheim og flere andre kommuner i regionen understreker dette. I møte i Trondheimsregionen ble det klart at de aller fleste kommuner i regionen vil fullføre skoleåret på gult nivå.

Barnehage

Så snart skoleåret er avsluttet, og spredningspotensialet representert ved eldre søsken av barnehagebarn på skolene er borte, tenker kommunelegen at kan det være fornuftig at barnehagene får drive på grønt nivå gjennom sommeren. Det betyr at barnehagene kan planlegge for å gå over på grønt nivå fra mandag 21.juni.

Med unntak av det over, om skoler og barnehager, gjelder altså alle andre nasjonale anbefalinger og regler i Midtre Gauldal kommune også.