Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Navnesak for Bjørsetbrua og Høgkjettil/Høykjetilen

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja

Midtre Gauldal kommune ber om innspill til to navnesaker.

Nyhet Publisert av Monica Broen , 13.08.21

Kartutsnitt
Kartutsnitt fra Nye Veier

Bjørsetbrua

I forbindelse med prosjektet E6 Ulsberg - Vindåsliin har Nye Veier bedt kartverket starte navnesak for navnet på ei planlagt bru. Forslaget som foreligger er "Bjørsetbrua". Kartverket/språkrådet ber om innspill fra innbyggere og lokale lag og foreninger på aktuelle navn på den nye brua. 

Høgkjettil/Høykjetilen

I forbindelse med innsamling av stedsnavn i Singsås har Singsås museum og historielag henvendt seg til Kartverket med ønske om ny vurdering av skrivemåten på Høgkjettil. Innbyggere, grunneiere, lokale lag og foreninger bes komme med innspill til skrivemåte. Dette være seg med grunnlag i gamle skjøter, bygdebøker osv. Dokumentasjon på eldre, brukt skrivemåte bes legges ved.

 

Innspill sendes til postmottak@mgk innen 1. september 2021. 

Gjelder det forslag på navn til Bjørsetbrua, merk med saksnr.: 21/2443

Gjelder det skrivemåte på Høgkjettil, merk med saksnr.: 20/522