Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Naturskadeordningen

Som følge av mye vind og nedbør den siste tiden er det aktuelt å opplyse om Statens naturskadeordning.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 20.01.22

Stengt vei

Naturskadeordningen gir deg erstatning for skader på objekter det ikke er mulig å forsikre gjennom en alminnelig privat forsikring. Private eiere, selskap, veilag og foreninger, personer med leiejord, tomtefestere og andre rettighetshavere kan søke om erstatning.
Det kan gis erstatning for skader på:

  • veier og broer
  • jordbruks- og skogsareal
  • kaier/moloer av stein/betong
  • skog - forårsaket av flom og skred
  • andre byggverk som ikke dekkes av vanlig forsikring

Søknad må sendes innen tre måneder etter at skaden har skjedd. Les mer om ordningen og søknadsprosessen på Landbruksdirektoratet.no

Opplyse kommunen om naturskader

I tillegg ber vi at det sendes inn informasjon om naturskader til kommunen, slik at det er en viss oversikt over omfanget av skader. Opplysningene vil bli brukt som grunnlag for arbeidet med naturskadefondet. Vi ber dere melde inn følgende:

  • skader på jordbruksareal i antall dekar og antall bruk
  • evt. andre jordbruksrelaterte skader
  • skader på private veier, både gårdsveier og skogsveier i antall meter
  • skader på skog som følge av vindfelling, med anslag på areal og kubikkmasse
  • evt. andre skogrelaterte skader

Frist for å gi tilbakemelding til kommunen er innen 23. januar 2022.

Opplysninger sendes på e-post til olnann@midtre-gauldal.kommune.no, eller ta kontakt med Oline Hoston Nannestad på tlf. 94163109