Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

NATO-øvelsen Trident Junkture 2018

Øvelsen «Trident Juncture» pågår nå for fullt. Her har vi samlet den informasjonen vi har nå, og lenker til Forsvaret sine informasjonssider.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 27.09.18

NATO-øvelse

Øvelse Trident Juncture er NATO-alliansens største øvelse, en såkalt høyprofiløvelse, og vil holdes i Norge i oktober – november 2018. Rundt 40 000 soldater fra en rekke land vil i denne perioden øve på å forsvare Norge.

Det betyr at for Norge blir dette den største øvelsen på mange tiår, noe som igjen vil føre til at mange nordmenn vil merke at NATO øver i denne perioden.

Det er fylkene Trøndelag, Møre og Romsdal, Østfold, Oppland og Hedmark som i størst grad blir berørt.

Last ned brosjyre om øvelsen her (PDF):
Trident Juncture – Informasjon

Påvirkes jeg av øvelsen?
Øvelsen er av et slikt omfang at den vil påvirke befolkningen. Forsvaret gjør forberedelser og treffer tiltak for å redusere belastningen for samfunnet generelt. I perioder vil aktiviteten være så stor at folk vil merke øvelsen, enten i form av støy, eller som køer på veiene. Her finner du praktisk informasjon om øvelsen.

Trafikk
Øvelse Trident Juncture 2018 vil påvirke trafikk og fremkommelighet i en del områder. Lurer du på noe om trafikksikkerheten under øvelsen? Hvordan du skal opptre når du møter militært personell eller materiell? Eller hvordan Forsvaret jobber med miljøvern? Her finner du mer informasjon om trafikksikkerhet og nærmiljø under øvelsen.

Aktivitetskalender i Trøndelag
På Forsvaret sine sider, finner du en aktivitetskalender (nederst på siden) som tar for seg aktiviteten i fylket, måned for måned. I kalenderen finner du informasjon om når det er lite, moderat eller høy militæraktivitet i fylket. I tillegg vil du finner informasjon om hvilke veiakser og områder som blir berørt av øvelsen.

→ her finner du Forsvaret sin aktivitetskalender for Trøndelag.