Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Nå er vi klare for å åpne skolen igjen for de yngste elevene 

Denne uka har rektorene forberedt alle sine ansatte på å gjenåpne skolene, og kommende mandag ønsker vi alle elevene på 1.–4. trinn og i SFO velkommen tilbake!  

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 24.04.20

Skole
Photo by Element5 Digital on Unsplash

På mandag kom veilederen som gir føringer og råd til oss om hvordan vi kan åpne skolene våre på en trygg måte. Vi har brukt mye tid på å sikre at vi følger de smittevernfaglige rådene som gis i veilederen. For oss har dette omfattet opplæring i og oppfølging av gode hygienetiltak, kontaktreduserende tiltak og tiltak som bidrar til at syke personer ikke kan være i skolene våre. 

Erfaringer

Vi har allerede fått litt erfaring med «gjenåpning». De fleste barnehagebarna har vært i barnehagen i snart ei uke nå. I forkant av åpninga av barnehagene ble det gjort et grundig arbeid for å sikre at tilbudet skulle være trygt for barna. Selv om det er mange nye rutiner som skal følges, sier styrerne våre at dette har gått veldig bra. Vi tar med oss disse erfaringene når vi nå gjenåpner skolene på de laveste trinnene.  

Nesten normal skoledag

Skoledagen som elevene kommer tilbake til, skal være så normal som mulig. Det vil si, elevene vil nå møte medelever og ansatte de kjenner god fra før. De skal få undervisning og de skal få stille spørsmål og få svar på ting de lurer på knyttet til korona, men også alt annet. Det har også etter hvert blitt «normalt» å forholde seg til ulike hygienetiltak, men skolen vil også legge vekt på «innøving» av hvordan dette må gjennomføres i skolen.  

Faste grupper

Noe blir også litt annerledes. Først og fremst handler dette om at ikke alle kan leke sammen. Trinnene vil bli delt i grupper (kohorter) som skal være mye sammen, men som for eksempel ikke kan være sammen med alle de andre gruppene. Hver gruppe vil få ei gruppe som de kan samarbeide litt mer med når de er ute, men for det meste skal ei gruppe og faste lærere være de som er mest sammen. Dette er først og fremst viktig for at vi skal ha oversikt på hvem som har vært sammen i tilfelle det skulle oppstå smitte i en av gruppene.  

Skoleskyss

En av de andre tingene som blir litt er annerledes er hvordan elevene skal komme seg til og fra skolen. Vi har tatt med et utdrag av det som skrives i veilederen om transport og skoleskyss:  

Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses så mye som mulig. Skoleturer som innebærer tett ansamling av elever i store grupper og på offentlige transportmidler bør unngås. 

Ved bruk av skoleskyss, bør elevene sitte med minst et setes mellomrom. For eksempel kan det på en buss med 4 sitteplasser per rad, sitte to barn per rad med alternerende vindu/midtgang. Elevene må holde en meters avstand mens de venter på bussen/annet transportmiddel. Hyppig berørte flater i bussen (for eksempel håndtak eller lignende) bør rengjøres daglig. 

Elever må vaske hender når de kommer til skolen og tilbake til hjemmet. 

Mange av elevene våre må ta buss for å komme seg til skolen. Som dere ser, er det strenge regler for hvordan elevene skal sitte på bussen. Dette fører til færre plasser på hver avgang, og kan føre til at elever som ikke har rett på skoleskyss, ikke kan benytte seg av skolebussen. I tillegg vil vi oppfordre de av dere foreldre som har mulighet til å hente/levere eget barn på skolen gjør dette inntil videre. Nærmere beskjed om dette vil bli gitt fra den enkelte skole. 

Snakk med barna før oppstart

Til slutt vil vi gjerne oppfordre dere voksne til å forberede eget barn på den «nye» skolehverdagene. Vi ønsker at dere snakker med eget barn og forklarer hvorfor vi ikke kan være sammen på samme måte i skolen som tidligere. Videre er det fint om dere forbereder barnet deres på at det vil bli tett oppfølging og hygienereglene på skolen. Det som likevel blir aller viktigst, er å fortelle at det nå er så trygt som det kan være å komme tilbake til skolen og at alle de voksne som arbeider i skolene skal gjøre alt som er bestemt for at dette skal væretrygt. Kanskje kan denne filmen være fin å bruke for å få praten i gang med eget barn.  

Vi gleder oss virkelig til å møte dere alle igjen, høre latter og se glede i skolegårdene våre igjen.   

Velkommen tilbake til skolen alle sammen! 

Mer informasjon: