Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Mulige endringer i kommunale helse -og omsorgstjenester

Vi har nå en ekstraordinær situasjon rundt korona-smitten, der våre ansatte forbereder seg på å skulle håndtere flere syke. Vi forbereder oss også på å ta imot flere pasienter som skrives ut tidligere enn vanlig fra sykehus. Vi ber våre innbyggere på generelt grunnlag være forberedt på at denne situasjonen vil kunne føre til mangel på personell, og at krevende prioriteringer og omstilling innenfor helse- og omsorgstjenesten må gjøres. Konkret betyr dette at innhold og omfang i de tjenester som gis, kan bli endret.

Nyhet Publisert av Kosberg , 20.03.20

Kommunen vil gjøre prioriteringer innenfor de retningslinjer som nå er gitt om prioritering av helsehjelp i Norge under koronakrisen, se Helsedirektoratet. 

Kommunen vil løpende og så godt vi bare kan, informere befolkningen når prioriteringer gjøres og hva som iverksettes. Forsvarlig helsehjelp som sikrer liv og helse, samt innbyggernes rettssikkerhet skal ivaretas.

Per i dag forbereder kommunen seg blant annet ved å etablere en egen avdeling på sykehjemmet for smittede. Dette kan føre til at vi må ta i bruk dobbeltrom ved sykehjemmet. 

Det kan bli aktuelt å be frivillige til, innenfor styrte rammer, å bidra i den kommunale oppgaveløsningen. 

Korona-krisen utvikler seg fortløpende, og kommunens kriseledelse følger situasjonen kontinuerlig og tett, og vi vurderer hvordan situasjonen vil påvirke våre kommunale helse- og omsorgstjenester. 

Alle kommunens ansatte gjør nå en fantastisk jobb for å at våre tjenester skal drives og at innbyggerne i minst mulig grad skal merke endringer. Der dere innbyggere møter våre medarbeidere, og særlig der vi har døgndrift i helse og omsorg, så vit at de nå utfører de tjenester og det tjenestenivået som kriseledelsen har bestemt. 

Vi ber om at spørsmål og henvendelser rundt korona-situasjonen rettes til våre informasjonskanaler som er epost korona@mgk.no og/eller publikumstelefonen på mobil 907 16582. Ved henvendelse på disse kanalene, vil kommunelegen besvare spørsmål som knytter seg til smittevern.

 

Alf-Petter Tenfjord                                         Svein Olav Johnsen

Kommunedirektør                                          Kommunalsjef helse og velferd

Operativ kriseleder