Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Møte i utvalget for helse, kultur og oppvekst 10. juni kl 12

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja

Du kan følge møtet digitalt.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 10.06.21

logo

Bli med på møtet her

 

PS 20/21    Referatsaker        
RS 9/21    Oppfølging av branntilsyn og brannteknisk rapport - Singsås bo- og dagsenter        2021/378
PS 21/21    Handlingsprogram med økonomiplan 2021-2024 - Revidert Budsjett 2021        2021/1700
PS 22/21    Tildeling av kulturmidler til lag og foreninger i Midtre Gauldal 2021        2021/658

Orienteringer:
-    Tidlig identifikasjon av sårbare barn og unge v/Oddveig Børset
-    Resultater fra «Ung data» undersøkelsen v/Kristin Myklevoll
-    Oppvekstplan v/Toril Grøtte
-    Status Dovrebanen 100 år, og status vrimmel v/repr. kultur
-    Status sommeraktiviteter for barn og unge v/repr. kultur
-    Status ny enhet samfunnsutvikling og kultur (SUK) v/repr. kultur
-    Årsmøte idrettsrådet 21. juni. Deltakelse fra kommunen v/repr. kultur
-    Samarbeid med idretten/samarbeid på tvers av idrettslagene v/repr. kultur
-    Riving av SEFRAK-bygning-bygninger som kommer under kulturminneloven v/repr. kultur