Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Møte i Navnekomiteen 16. februar 2021

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja

I forbindelse med adresseringsprosjektet skal navn for 45 parseller fra 4. runde vedtas av Navnekomiteen.

Nyhet Publisert av Monica Broen , 11.02.21

Møtet holdes på rom 346 på Rådhuset, kl 12.00- 13.30. 

Møtet er ikke åpent grunnet covid`19 restriksjoner. Men saksfremlegg, tilrådning fra Stedsnavntjenesten og kart over parseller legges under denne saken.