Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Miljøtilskudd til jordbruket i Trøndelag 2018

Nyhet Publisert av monica , 09.08.18

Miljøtilskudd

Miljøtilskuddene i jordbruket skal stimulere til god forvaltning av produksjonsarealene og kulturlandskapet slik at produksjonspotensial, miljøgoder og opplevelseskvaliteter sikres, vedlikeholdes og videreutvikles. Tilskuddene skal også bidra til å redusere erosjon og næringsavrenning til vassdrag og kyst, samt redusere bruken av plantevernmidler.