Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Midlene til driftstilskudd for 2023 er fordelt

Alt driftstilskudd til skogsdrift med taubane og hest vi fikk til fordeling fra Statsforvalteren for 2023, er brukt opp.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 11.05.23

Tømmervinsj

Innkomne søknader etter 28.02.2023 må vi derfor gi avslag på, med bakgrunn i manglende tilskuddsmidler.

Ved en eventuell tilleggsbevilling fra Statsforvalteren senere i år, vil vi publisere informasjon her på kommunens hjemmeside og på Facebook om at det åpnes for å søke driftstilskudd igjen.