Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Melding til elever og foreldre i grunnskolen – undervisning fra og med mandag 16. mars kl. 10.00

Det har i dag gått ut informasjon til alle elever og foreldre/foresatte i «Meldeboka», Informasjonen beskriver hvordan Midtre Gauldal kommune organisere undervisningen for grunnskoleelever.

Nyhet Publisert av Kosberg , 13.03.20

Til deg som elev

Alle elever fikk med seg læringsbrett og lærings-PC hjem på torsdag

Du blir nå bedt om å:

  • være klar til digital undervisning kl. 10.00, mandag 16. mars 2020
  • finne deg en egnet plass å sitte på
  • slå på læringsbrettet/lærings-PC senest kl. 9.55
  • svare når læreren din tar kontakt med deg
  • ta kontakt med skolen om du mangler læringsbrett eller lærings-PC
  • slå på læringsbrett/læringsPC i løpet av helga - du vil da få installert en ny app - Teams

Om det er noe som ikke fungerer, vil læreren din ta kontakt med deg på annen måte for å finne ut hvordan vi skal få det til

Til foreldre/foresatte

Skolene i Norge er bedt om å opprettholde et undervisningstilbud ved hjelp av digitale verktøy. Vi regner med at det kan oppstå noen startutfordringer, så sånn sett blir mandag en testdag  for å sjekke at alt fungerer som det skal. Fra og med tirsdag blir det mer fokus på undervisning. Rektorer og skoleeier vil evaluere løsningen som er valgt fortløpende - endringer og justeringer må derfor påregnes. Dersom barnet ditt er syk, eller forhindret fra å delta i undervisninga som foregår hjemme, skal dere melde om dette til skolen på vanlig måte.

NB! Alle elever oppfordres til å slå på læringsbrettet sitt i løpet av dagen/helga. De som ikke allerede har, vil da fått installert en ny app, som heter Teams. Det er denne, eller annen app, læreren din vil kontakte deg på. Fint om foreldre/foresatte kan hjelpe til med dette.