Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Melding fra psykisk helse og rustjeneste

Ukraina og Midtre Gauldal

informasjon / information / informatsiyi

Som en følge av retningslinjer og pålegg for å redusere smitte av coronasmitte, ser vi oss nødt til å redusere i våre tjenester fra d.d .

Nyhet Publisert av Kosberg , 17.03.20

Fra d.d vil vi kun utføre helt nødvendig psykisk helsehjelp. Dette betyr at alle samtaler med fysisk oppmøte på kontor avlyses.  Alle våre brukere vil likevel få tilbud om oppfølging via telefon. Hjemmebesøk vil kun utføres der det er presiserende nødvendig. Vi vil da helst møte brukeren på trappa og ta en kort samtale/utlevering av medisiner. Alle som er i behov av hjelp til handling oppfordres til å bruke pårørende og/eller taxi. De som ikke har pårørende eller av andre årsaker ikke kan/ikke kommer seg på butikk kan be om bistand fra oss.

Alle dører inn til Rådhuset er låst, dette gjelder også inngangen og venterommet til psykisk helse og rus/helse og familie. Avtal gjerne på forhånd før du evt kommer på døra her.

Ikke ta kontakt med legekontoret ved spørsmål dere normalt ville stilt oss – vi er tilgjengelig for spørsmål, råd og veiledning. Vi er tilgjengelig for alle sammen hele døgnet i tiden fremover:

Ta kontakt på tlf 94838396, eller mail: keg@midtre-gauldal.kommune.no ved behov for noen å prate med raskt.

Ikke oppsøk psykisk helse og rus hvis du selv eller noen i din husstand har luftveissymptomer – gi oss også beskjed før vi evt hjemmebesøk hos deg!

Oppfordrer alle til å følge med på kommunens hjemmeside for forløpende oppdateringer.

 

Med vennlig hilsen

Ketil Gorseth

Leder psykisk helse- og rustjeneste