Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Meld fra om funn av sau som er skadet eller kadaver av sau

Midtre Gauldal kommune har gjennom sommeren hatt flere tilfeller der sau har blitt skadet og drept av bjørn. Det er innvilget fellingstillatelse på en bjørn i deler av Holtålen, Midtre Gauldal, Tydal og Selbu kommuner.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 20.07.18

Det er ønskelig at funn av sau som er skadet eller kadaver av sau meldes til SNO og kommunen. Informasjon til beitelagene kan gå gjennom Arild Foros, leder av Gaula Øst beitelag, 92890580.

Det er søkt om å få benytte plotthund, løs på drevet halsende, til skadefelling av bjørn.