Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Lokal kompensasjonsordning etter COVID-19 - fra juni 2021

Ukraina og Midtre Gauldal

informasjon / information / informatsiyi

Midtre Gauldal kommune har fått tildelt 566 000,- for å kompensere lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 22.09.21

Tilskuddsordning

Pengene skal kompensere lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning. Det er nødvendig med attestasjon fra autorisert regnskapsfører/revisor på alle vedlegg og dokumentasjon på regnskapsmessige tap.

Sammenligningsperioden for bedriftene er regnskapene fra 1. januar – 1. oktober 2021 mot tilsvarende periode i 2019. Det kreves minimum 20 % tapte inntekter for å kunne søke.

Perioden for tap og ulemper du kan søke om, er fra 1. juni 2021 til og med 30. september 2021.

Søknadsperiode

Du kan søke fra og med 1. oktober 2021 til og med 10. oktober 2021 (midnatt).

Søk her

Du må logge inn for å søke. Har du ikke søkt før, må du opprette ny bruker.