Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Lokal høring i navnesaker for Skårvollen/Skålvollen, Berdalen/Bordal og Lian/Lium

Ukraina og Midtre Gauldal

informasjon / information / informatsiyi

I forbindelse med adressering i Midtre Gauldal har Språkrådet tatt opp navnesak for tre gårdsnavn som har flere skrivemåter i offentlig bruk. Hensikten med navnesaken er å få avklart riktig skrivemåte for offentlig bruk.

Nyhet Publisert av Monica Broen , 24.08.20

Interessenter og berørte bees komme med innspill til følgende navnesaker:

 

 • Skålvoll(en) – Skårvollen gard, gnr. 44 
 • Skålvollen – Skårvollen bruk, bnr. 44/1 
 • Skålvollmoan mo 
 • Skålvollvollen seter ved Ena 
 • Skålvollvollen seter i Sanddalen

 

 • Berdalen – Bordal gard, gnr. 44
 • Bordal – Berdal bruk, bnr. 1-4
 • Bordalshaugen bruk, bnr. 5 
 • Bordal lille bruk, bnr. 6 
 • Bordalsbakken bruk, bnr. 8 
 • Burdalslian bruk, bnr. 9 
 • Bordalseng bruk, bnr. 10 
 • Bordalsætra – Berdalsvollen, seter

 

 • Lian – Lium – Liin gard, gnr. 93  
 • Lium - Liahaugen bruk. Var bnr. 93/1, nå på 134/3, som har samme eier.
 • Lium bruk nr. 2 og bnr. 7
 • Liumsløkkja skog, teig som tilhører 93/2

 

Les hele dokumentet i saken nedenfor!

Frist for innspill: 09.10.20

Uttalelser/innspill sendes til postmottak@mgk.no, spørsmål vedrørende saken rettes til Monica H. Broen tlf 72403063, monica@mgk.no