Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Lokal entreprenør skal bygge ny ambulansestasjon

B&B skal bygge den nye stasjonen i Moøya på Støren.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 25.05.23

Som bildeteksten
Vegar Myren fra kommunen og Jørund Forset fra B&B kunne signere avtalen etter endt anbudsrunde den 23. mai.

Midtre Gauldal kommune har inngått kontrakt med BB Entreprenør AS for bygging av ny ambulansestasjon på Støren.

Ambulansestasjonen skal samlokaliseres med brannstasjonen i Moøya, og ambulansestasjonen og brannstasjonen tilknyttes via en gangbru.

Den nye ambulansestasjonen vil bli ca 300 m2 over to plan, og skal blant annet inneholde garasje, oppholdsrom, kjøkken, garderober, kontor og hvilerom.

Oppstart blir sommeren 2023.

Ferdigstillelse er 01.06.2024.

Situasjonskart som viser beliggenheten i Moøya.