Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Ledig enhetsleder ved Budal oppvekstsenter

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja

Vi har ledig 100% fast stilling som enhetsleder ved Budal oppvekstsenter fra 1.august 2021

Nyhet Publisert av Randi Aasenhus , 19.04.21

Leder oppvekstsenter

Er du vår nye enhetsleder?

Vi søker deg som er god på relasjonsbygging og som er opptatt av å skape gode, inkluderende og trygge barnehage- og skolemiljø for barn, ansatte og foreldre.

Som enhetsleder må du kunne se sammenhenger, se muligheter og være en pådriver for endring og utvikling av oppvekstsenteret.

Budal oppvekstsenter ligger i Budal, ca. 30 km mil fra Støren sentrum. Oppvekstsenteret har 20 barn i barnehagen og 40 elever i skolen. Totalt er det ca. 12 årsverk ved enheten. Oppvekstsenteret har et stort og variert uteområde med muligheter for allsidig aktivitet i alle årstider. 
Kommunesenteret Støren ligger ca. tre kvarters kjøring fra Trondheim langs E6, og er knutepunkt for Dovre- og Rørosbanen. Kommunen er rik på muligheter for allsidig friluftsliv. Gaula er en av landets beste lakseelver. I Forollhogna nasjonalpark og i seterdalene går natur- og kulturminneopplevelser hånd i hånd.
Alle skole- og barnehagebygg er modernisert de siste åra. Midtre Gauldal har 5 kommunale og 2 private barnehager, 4 barneskoler og en ungdomsskole. Ledere innen oppvekstsektoren har et tett samarbeid bl.a. gjennom nettverksarbeid. 
Som ansatt i oppvekstsektoren i Midtre Gauldal skal du bidra til at visjonen til oppfylles: «Med røtter til å vokse, og vinger til å fly». Visjonen beskriver hvilken kvalitet barn/unge, foreldre/foresatte og ansatte kan forvente ved barnehagene og skolene i Midtre Gauldal.

Midtre Gauldal kommune søker etter en enhetsleder som er tydelig i sitt lederskap, og som har evne og vilje til å utvikle oppvekstsenteret ut fra lokale og nasjonale krav. 

Ansvars – og arbeidsområder
•    Faglig ansvar og ledelse av oppvekstsenteret
•    Lede og motivere dyktige ansatte og legge til rette for faglig utvikling
•    Personalansvar
•    Ansvar for økonomistyring og rapportering
•    Følge opp kommunale og statlige føringer for barnehage og grunnskoleopplæring

Enhetsleder har utstrakt delegert ansvar og myndighet.

Kvalifikasjonskrav
•    Utdanning som grunnskolelærer
•    Grunnskoleerfaring
•    Ledererfaring
•    Det er ønskelig med videreutdanning i ledelse og/eller utviklingsledelse

Personlige egenskaper
Vi søker etter deg som:
•    Er god på relasjonsledelse
•    Er strukturert, tydelig og synlig
•    Er mål- og resultatorientert
•    Har evne til å motivere medarbeiderne
•    Har evne til samarbeid og samspill
•    Har evne til endring og nytenking
•    Delegerer oppgaver og myndighet
•    Har gode IT-ferdigheter

Midtre Gauldal kommune tilbyr:
Kompetanseutvikling, ledernettverksgrupper, lederstøtte fra fagstab og interne tjenester, stor selvstendig myndighet, lønn etter avtale, gode pensjons og forsikringsordninger, bedriftshelsetjeneste.

Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.

Eventuelle spørsmål rettes til:
Kommunalsjef for oppvekst Toril Grøtte, tlf. 72403066 / 48298013 eller ass. kommunedirektør Bodil Brå Alsvik, tlf. 72403065 / 91311248. 

Søknadsfrist: 18.05.2021

ID 1371