Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Kurs - Tilskuddsportalen for frivillige lag og foreninger

Midtre Gauldal kommune har fra 2023, abonnement hos Tilskuddsportalen, dette er en portal med oversikt over flere tusen tilskuddsordninger.

Nyhet Publisert av Monica Broen , 31.03.23

Foto Andre Taissin

Det kan være aktuelt for mange å lage seg en bruker hos Tilskuddsportalen, man slipper altså å bruke tid på google for å finne en aktuell tilskuddsordning for ditt interessefelt/prosjekt. Det finnes ordninger for de fleste lag og foreninger/prosjekter og dette bør være av interesse for alle som søker tilskudd. Det er hovedsakling ett styremedlem pr. lag og forening som får tilgang, men flere kan delta på kurset! 

Kursholder er Øyunn Iversen. Hun er 34 år gammel og har en bachelor i kommunikasjon og prosjektledelse. Hun eier og driver flere ulike selskaper innenfor temaene kunst og rusfrie arrangementer. I kurset legger vi vekt på å bygge opp motivasjon til å søke tilskudd, og videre til å arbeide strategisk og langsiktig. Vi viser hvordan Tilskuddsportalen praktisk kan brukes som et effektivt støtteverktøy, og vi tar også opp metodikk i arbeidet og i utforming av søknader. Kurset vil kunne være aktuelt for alle som søker tilskudd.

Info om kurset: 

12. april kl 19.00 på Zoom

Deltakerne bes velge “Join with Computer Audio” etter at de har klikket på lenken på det aktuelle tidspunktet og alle deltakere har mikrofon avslått under kurset.

Hvis det skulle være problemer med lyden, kan det noen ganger løses ved å logge ut og inn igjen. Send mail til monica@mgk.no om du ønsker å delta, og du vil motta lenke til kurset. 

Informasjon om innlogging og tilgang gis på kurset, du trenger ikke å ha profil hos Tilskuddsportalen for å delta. Eventuelle spørsmål rettes til support@tilskuddsportalen.no.