Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Kurs i mestring av belasning (KIB-kurs)

Kurs i å mestre belastning (KIB-kurs) er et kurs der du lærer metoder og teknikker for å mestre belastninger knyttet både til helse, arbeids- og privatliv.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 22.08.22

Photo by Marcus P. on Unsplash
Foto av Marcus P. / Unsplash

Eksempler på belastninger kan være tidspress, for mye eller for lite utfordringer, lite kontroll over egen arbeids- eller livssituasjon, problemer i mellommenneskelige forhold, familiekonflikter, sykdom/helseproblemer, økonomiske problemer, livskriser.

Hvordan?

Kurset bygger på kognitiv sosial læringsteori som vektlegger sammenhengen mellom egne tanker, problemforståelse og problemløsning. Et viktig element i kurset er å lære, kjenne og endre tanker som vedlikeholder og forsterker belastninger og bli bevisst egne mestringsstrategier. Et annet element er å øke aktiviteter, hendelser eller opplevelser som gir eller har gitt glede. Det tredje elementet er problemer knyttet til å forholde seg til andre mennesker, og fokus på hvordan man kan bedre evnen til å sette grenser for seg selv og andre. Kurset er ikke samtaleterapi, men vi tar opp aktuelle problemområder generelt, og den enkelte arbeider videre med egne problemer ved å prøve ut metodene/teknikkene som læres på kurset i hverdagen.

Hvem er kurset for?

Kurset er utarbeidet for voksne som har behov for å bedre evnen til å regulere og mestre belastninger knyttet til både helse, arbeids- og privatliv. Tegn på overbelastning kan være muskelspenninger, slitenhet, uro og rastløshet, mindre glede, irritabilitet, konsentrasjonsvansker, bekymring/grubling og søvnvansker. Kurset er ikke egnet for dem som går på benzodiazepiner (beroligende).

Hvordan få tilbudet?

Du kan få henvisning til kurset fra din fastlege/behandler, eller du kan ta direkte kontakt med leder for psykiatritjenesten, Ellen Hage. Alle må gjennom en forsamtale med kursleder før kursstart hvor hensikten er å vurdere om kurset er et riktig tilbud for den enkelte ut fra nåværende situasjon.

- Bjørg Krogstad, kursleder i KIB

Kurssted: Dagsenteret på Støren, Spjeldet 3
Datoer: 29.9., 6.10., 20.10., 27.10., 3.11., 10.11., 24.11., 1.12.2022
Tidspunkt: 13.30-16 (8 kursdager)
Pris: kr 500,-, antall deltakere 10-12
Påmelding: Ellen Hage | 97 08 56 01 | ellen.hage@midtre-gauldal.kommune.no