Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Kurs i kadaversøk og beitetilsyn

Påmeldingsfrist for begge kursene er 1. juni.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 18.05.17

GRUNNKURS – KADAVERSØK 16. til 18. juni 2017
Instruktør: Jonny Mathisen, Norske kadaverhunder

Teori: fredag 16. juni kl 18.00 – 21.00
Grunnkurs består av en felles teorikveld og 4 timer individuelt praktisk kurs.
Teorikvelden omfatter følgende: GPS-teorikurs, litt info om Norske kadaverhunder (www.norskekadaverhunder.no), litt om rovdyr og måter de gjemmer på, hvordan bruke hund. Teorikvelden er på 3 timer.

Den praktiske delen blir lørdag og søndag. En instruktør rekker 2 om dagen på den praktiske delen.
Deltakerne bør ha med sin egen GPS, koppel, tjenestetegn og belønning til hunden, egnede klær til ute bruk og godt humør.

Dette kurset er første trinn til godkjenning og eneste kurset som godtas til godkjent kadaverhund. Tid og sted for godkjenningsprøve kommer.

Kurspris settes til kr 1000,- pr ekvipasje (kr 500,- for hund nr. 2), og inkl. grunnkurs og 3 organiserte vedlikeholdstreninger (8., 9. og 22. juli). Kursavgiften refunderes når ekvipasjen er godkjent. Påmelding er økonomisk bindende. Ved gjennomføring av ettersøk etter godkjenning, utbetales godtgjøring etter gjeldende satser.

Ved påmelding, fortell litt om hunden og hva du har brukt den til hittil og gjerne litt om din hundeerfaring.

KURS I BEITETILSYN
Fredag 21. juli kl 19.00 - 22.00
Målgruppe: Husdyrbrukere, tilsynspersonell og andre interesserte med tilknytning til landbruket.
Info om sted kommer

Påmeldingsfrist for begge kursene er 1. juni og sendes til Wenche Aas Myhren, enten på sms: 95 26 65 08 eller epost: wenche.aas.myhren@os.kommune.no.

Kursavgiften for kadaversøkskurset settes inn på konto 1885.06.50809 innen påmeldingsfristen, og innbetalingen merkes: «Kadaversøkskurs 2017».

Mer info på websiden til kommunene Os, Røros og Holtålen

Arr: landbrukskontoret i kommunene Røros, Os og Holtålen