Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Kunngjøring om utlegging av Sametingets valgmanntall 2019

Valgmanntallet i år vil bestemme hvor mange mandater hver valgkrets vil få og hvilke kommuner som skal ha valgting ved sametingsvalget i 2021.

Nyhet Publisert av Anita Enlid , 17.07.19

Sametingets valgmanntall vil i perioden medio juli-6.september 2019 ligge ute til offentlig ettersyn på følgende sted:

Midtre Gauldal Rådhus – servicekontoret.

For å kunne stemme til sametingsvalget må du være registrert i Sametingets valgmanntall.
Dersom du mener at du selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra Sametingets valgmanntall i kommunen, kan du kreve at Sametinget retter opp feilen.
Kravet skal være skriftlig og begrunnet.

Krav om retting og oppdatering skal sendes til:

Sametinget
Àvjovàrgeaidnu 50
9730 Kàràsjohka-Karasjok
e-post: samediggi@samediggi.no