Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Kunngjøring av veiadresser i Midtre Gauldal

Ukraina og Midtre Gauldal

informasjon / information / informatsiyi

I forbindelse med tildeling av veiadresser i Midtre Gauldal, har vi ikke lyktes å komme i kontakt med alle eiere og festere.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 06.10.21

kart

Vi har ikke nådd fram direkte med informasjon om blant annet vedtak og klagerett til alle eierne. Derfor informerer vi her.

Under følger en oversikt over hvilke bygninger dette gjelder per 5. oktober 2021.

Klagefristen er 5. november 2021.

Det kan klages på tildelt nummer og tilhørighet til vei.

Skilting 

Eier/fester plikter å sette opp nr.skilt senest 6 mnd. etter kunngjøringen.

For flere opplysninger om adressevedtakene, ta kontakt med kommunens Servicekontor postmottak@mgk.no | 72 40 30 00

 

Gårds-/bruks-/festenummer

Bygningsnummer

Tildelt veiadresse

270/18

184447452

Fordalsveien 49

259/3

184447231

Fordalsveien 66

263/1/4

19754847

Fordalsveien 1569

51/3

184421321

Skjærliløkkjveien 40

236/41/1

184472333

Almåsveien 173

193/18

300157866

Bjøråliveien 111

147/8

184429780

Ramstadveien 72

64/15

184430908

Ramstadveien 108

41/7

184411911

Ramstadveien 396

62/3

184411865

Ramstadveien 402

282/22

184442213

Busetveien 22

281/2

117913759

Busetveien 137

281/2

19746097

Busetveien 139

68/2

140671185

Bonesvollveien 45

67/4

184431769

Bonesvollveien 212

24/2

184434628

Røsbjørgveien 17

22/13

184443783

Røsbjørgveien 356

26/13

184443880

Røsbjørgveien 556

218/5

140672203

Storburusjøveien 375

66/6

184411644

Ramstadveien 285

222/3

184449641

Aunåveien 269

270/6

140673331

Forsetveien 448

190/1

140677019

Hytthaugveien 145

188/5

300497133

Sætermoveien 206

408/1/10

184472775

Samsjøveien 1530

408/1/6

300496718

Samsjøveien 1921

408/1/21

300496690

Samsjøveien 1961

146/10

184429861

Stenbruåsen 9

90/5

184390582

Garliveien 335

88/15

140682349

Garliveien 362