Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Kunngjøring av vedtatt plan - reguleringsplan Bakketun

Nyhet Publisert av Kosberg , 15.01.18

KUNNGJØRING AV VEDTATT PLAN
Kommunestyret har i møte den 14.12.2017, sak 82/17 i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtatt følgende plan:

16482015011 Reguleringsplan Bakketun

Planforslaget tar utgangspunkt i å tilrettelegge for ny bebyggelse i form av 4- og 6 mannsboliger på eiendommen gbnr 3/106 på Frøset. Planområdet utgjør et areal på 4396,98 m2. Det er planlagt tolv treroms på ca. 74m2 og åtte fireroms på ca. 85m2, til sammen 20 boenheter. I tillegg vil hver leilighet ha en privat sørvendt balkong/terrasse. Adkomsten skal skje fra privat veg ned avkjørsel fra FV 632.

Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til pbl §1-9. jf. forvaltningslovens VI påklages.
Klagen som må begrunnes, fremsettes skriftlig og sendes til Midtre Gauldal kommune innen 06.02.2018.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes skriftlig, innen tre år etter at reguleringsplanen er kunngjort, jf.pbl.kap 15. Fortrinnsvis via epost: postmottak@mgk.no

Klagefrist: 06.02.2018