Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Kunngjøring av vedtatt plan for Fagerlia Sør

Ukraina og Midtre Gauldal

informasjon / information / informatsiyi

Kommunestyret vedtok den 21.10.2021 i sak PS 46/21 reguleringsplan for Fagerlia Sør (PlanID: 50272018004)

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 07.12.21

plankart
Se større plankart under saken.

Tidligere barnehagedrift på eiendommen gbnr. 82/113 er avviklet og planen legger til rette for at det kan bygges boliger på eiendommen. Tomta ligger i et etablert boligfelt hvor nødvendig infrastruktur er på plass. Tilgrensende boligtomt mot øst inngår i planen da det er planlagt en grensejustering.

Planområdet utgjør et areal på 4935m2 og ligger i Fagerlia i Soknedal.

Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til pbl. § 1-9, jf. forvaltningsloven kap VI påklages. Klagen, som må begrunnes, fremsettes skriftlig og sendes til Midtre Gauldal kommune.

Klagefrist 06.01.2022

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes skriftlig innen tre år etter at reguleringsplanen er kunngjort, jf. pbl. Kap. 15. Fortrinnsvis via e-post: postmottak@mgk.no