Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Kunngjøring av legatmidler 2022 - Legat for Singsås og Legat for Støren og Soknedal

Legatmidlene kan brukes til samfunnsnyttige formål, helsefremmende arbeid, fysisk miljø, utsmykning, samt tiltak for barn og unge.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 08.08.22

Photo by James Baldwin on Unsplash

Tiltakene må være ekstraordinære oppgaver som ikke inngår i daglig drift/vedlikehold, eller hvor det fins andre ordninger som ivaretar behovet. Lag og organisasjoner kan søke om midler innen søknadsfristens utløp.

Send skriftlig søknad til 

Midtre Gauldal kommune
Legatstyret 
Rørosveien 11
7290 Støren

eller postmottak@mgk.no

Søknadsfrist er 30. september 2022.