Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Kulturprisen 2024 til Kristin Bjørgen!

Kristin får prisen blant annet på bakgrunn av arbeidet med Bjørgen treningssenter, der hun har klart å skape et unikt og inkluderende møtested for alle i alle aldre i kommunen.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 21.06.24

Bilde fra utdelinga
Utvalgsleder Gunn Randi Enodd kunne informere kulturpris-vinneren om tildelingen i dag.

Det er Utvalg for helse, oppvekst og kultur som på bakgrunn av innsendte nominasjoner, kårer vinner av Kulturprisen. Kristin Bjørgen ble nominert av flere.

En nominasjon begrunnet kandidaten slik:

"Kristin har gjennom treningssenteret klart å skape en sosial arena i tillegg til at det er en arena for trening. Mange pensjonister i kommunen benytter seg av treningstilbudet på treningssenteret, enten de kommer i grupper eller alene. Kristin har klart å skape en inkluderende arena hvor mange eldre i kommunen møtes for først å trene sammen, men også hvor de i etterkant av treningen møtes for en kaffekopp og gode samtaler. Jeg mener denne kombinasjonen av å skape et treningssenter og et sosialt møtested er et unikt tilbud som Kristin har skapt.

Kristin har jobbet med å tilby treningstimer for de som er for unge til å trene alene på senteret. Det betyr at Kristin har jobbet aktivt med å etablere en aktivitetsarena for de ungdommene som ønsker det. Et forebyggende tiltak jeg mener er viktig for ungdommene i kommunen.

Hennes arbeid med treningssenteret gir et møtested for et mangfold av innbyggere i kommunene, noe jeg mener bidrar til å styrke den fysiske og psykiske helsen til innbyggerne i Midtre Gauldal kommune."

Vi gratulerer Kristin med Kulturprisen for 2024!

Sett av 7. september!

Den formelle overrekkelsen av prisen skjer i Støren kulturhus den 7. september. Så sett av datoen i kalenderen - den 7. september avdukes også, passende nok, statuen av dattera Marit ved Gauldal og skolesenter! Den blir en festkveld vel verd å få med seg!

Om Kulturprisen

Kulturprisen deles ut hvert andre år, og tildeles personer, institusjoner eller organisasjoner som anerkjennes for særlig fremragende innsats innen kunst- , kultur- og idrettsarbeid i Midtre Gauldal. Kulturprisen er en gave fra Midtre Gauldal kommune på kr 10 000.

Bildet viser kake-fest på Bjørgen treningssenter
Tildelinga ble feiret sammen med flere av dem som møtes og trener regelmessig på Bjørgen. De løfter den sosiale arenaen som senteret er som en utmerket bonus til tillegg til det å holde kroppen i form.