Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Kulturprisen 2020

Nyhet Publisert av Monica Broen , 12.06.20

Egil Myhre

Kulturprisen deles ut til personer som anerkjennes for særlig fremragende innsats innen kunst-, idrett og kulturarbeid i Midtre Gauldal kommune. Tildeling skjer hvert 2. år og skjer på bakgrunn av innkomne forslag. Kulturprisen velges og tildeles fra Utvalg for helse, oppvekst og kultur. I år går prisen til Egil Jon Myhre fra Singsås. 

Fra forslagsstiller: 
Egil vokste opp i ei tid med et aktivt kultur- og organisasjonsliv og han ble tidlig med i idretten - først-som utøver i fotball og på ski, der han representerte Singsås i.l. Siden ungdomsåra og fram til i dag har han også hatt et stort engasjement gjennom oppgaver og verv som etterspurt administrator, konferansier og arrangør. Egil kan se tilbake på et langt, innholdsrikt og fortsatt aktivt liv som foregangs-, idretts- og friluftsmann.

Heimbygda og Gauldalen har alltid vært viktig for Egil og han har derfor vært en etterspurt talsmann og representant for lokalsamfunnet i ymse kommunale/offentlige utvalg og råd. Han har også vært mangeårig medlem av Gauldalslaget i Trondheim og leder i laget da familien var bosatt i byen. Hans solide innsats for å ta vare på minnesmerker og formidle lokal historie har også vært av verdi-full. Ikke minst har han nedlagt et betydelig arbeid med vedlikehold og utvikling av Pilegrimsleden, Gammelkirkegården og Stavkirka i Singsås.

Egil har vært aktiv i flere nærmiljøtiltak innen friluftsliv og folkehelse og stått i fremste rekke ved arrangementer og aktiviteter basert på dugnadsinnsats og frivillig arbeid.

 

Midtre Gauldal kommune vil også takke Egil for et formidabelt arbeid med Pilegrimsleden og innsatsen han har lagt ned for at Pilegrimsvandrere skal ferdes trygt på leden gjennom kommunen.