Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Kraftig økning i antall smittede krever målrettede tiltak

Vi har sent i går kveld og på formiddagen i dag, fått meldt inn 19 nye smittede.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 16.06.21

logo

Status

Kommunen meldte i går 15. juni at vi hadde totalt 18 smittede siden den 2., at vi fortsatt venta på mange prøvesvar og 91 personer er satt i nærkontaktkarantene.

Vi har sent i går kveld og på formiddagen i dag, fått meldt inn 19 nye smittede, da totalt 37 siden 2. juni.

Det er fortsatt Norsk kylling som er hardt ramma, og så god som alle smittede er knytta opp til dette. Smittesporing pågår for fullt, og vi vil komme tilbake senere i dag med situasjonen knyttet til nærkontakter.

Vurdering

Kriseledelsen har hatt møte i dag og vurderer det slik at

  • Smittespredningen i all hovedsak skjer mellom arbeidere ved bedriften og deres respektive nærkontakter. Tiltakene som iverksettes må rettes inn her for å begrense sosial omgang.
  • Generelle innskjerpinger for befolkningen for øvrig anses ikke spesielt treffsikkert nå. Her gjelder alle nasjonale tiltak og anbefalinger.
  • Kommunelegen har satt kommunen på smitterisikonivå 3 ihht FHIs nivåer.

Kommunen har iverksatt følgende tiltak med umiddelbar virkning:

  1. Norsk kyllings virksomhet på Støren, stenges inntil videre. Det vil bli gitt unntak for produksjon som er nødvendig for å unngå unødvendig lidelse på dyr. Alle de som skal inn i virksomheten, blir hurtigtestet i et opplegg koordinert med virksomheten.
  2. Alle arbeidere i Norsk kylling (uavhengig av hvilken lokasjon de jobber på) som er bosatt i Midtre Gauldal, settes inntil videre smittekarantene og skal følge de krav som gjelder Covid 19-forskriften for personer satt i smittekarantene. Det vil bli utarbeidet nødvendig informasjonsmateriell på flere språk, for å sikre at smittekarantenekrav forstås og etterfølges.
  3. Kommunen og Norsk kylling vil gjennomføre et møte i dag med arbeidsgiver for innleide medarbeidere, for å klargjøre forventninger, roller og ansvar.

Tiltakene er varsla Norsk kylling i et møte i dag. Virksomheten har også en rekke egne tiltak som de gjennomfører. Det bli løpende dialog med Norsk kyllings ledelse videre.

I tillegg vil det bli et koordineringsmøte med Orkland kommune og Statsforvalteren i ettermiddag.