Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Koronastatus 17.07.2020, Midtre Gauldal kommune

250 testet – 6 positive – 1 ubesvart – 243 negative

Nyhet Publisert av Webmaster , 17.07.20

Omtrent 15 uker er nå gått siden sist vi fikk påvist covid-19 her i kommunen. Det er på mange måter dette vi hele tiden har jobbet for, men paradoksalt nok blir det mer og mer tydelig at man også glemmer det som ikke lenger oppleves som faretruende og nært. Om vi går i oss selv og tenker tilbake noen måneder kan vi se hvordan vi i samfunnet har gått fra å holde fullstendig avstand fra hverandre, oppleve skepsis og kjenne på frykt for å smitte andre og selv bli smittet, til i dag å omfavne hverandre, også utenfor nære relasjoner, og leve det tidligere normale liv som før. Dette kontaktmønsteret er fullstendig annerledes enn det vi så tidligere i pandemien, og faktisk en utvikling vi har regnet med og nå frykter vil kunne resultere i ny smitte. Dette kan vi allerede se med vanlig forkjølelse som har bredt om seg den siste tiden, og som fører til økt smittetesting her på legekontoret. Dette ser jeg som en indikasjon på at ikke alt er slik det burde være på alle områder i samfunnet vårt.

Det er nå slik at stort sett alle samfunnsfunksjonene er tilbake i normal drift, men med restriksjoner og spesielle forholdsregler som skal tas. Dessverre er det slik at vi likevel ikke klarer å oppnå det vi på forhånd hadde tenkt på alle områder. Vi er spesielt bekymret for situasjonen innenfor mat- og serveringsbransjen.  Vi ser at det mange steder i utlandet nå er en oppblomstring av ny smitte og at det er stort fokus på smittefaren knyttet til nettopp denne bransjen. Dette handler trolig om at serveringssteder vil yte god service og ha høyt tempo, at det oppleves ugreit å hindre kunder/gjester å komme inn i lokalet. Slik blir krav til ekstraordinær god hygiene og avstand mindre og mindre overholdt over tid.

Det kreves fortsatt minimum 1 meters avstand, godkjent og tilgjengelig antibac og nedvask av kontaktflater mellom hvert bruk. Dette er minimumskravene som er satt, men man kan gjøre mye utover dette også. Foreløpig har vi ingen nye smittetilfeller her. Dette fordi vi har generelt lite smitte i landet. Dersom denne situasjonen skal vedvare er det fortsatt svært viktig at vi alle sammen respekterer og følger opp de regler og råd for hygiene og nærkontakt som styresmaktene har gitt. Vi må ikke slappe av nå!

Jeg har forståelse for at slike forholdsregler og tiltak for mange kan være vanskelige å overholde, og spesielt utfordrende kan det være i og med at vi ikke vet når det vil være slutt på dette. Det er likevel min oppgave som assisterende kommuneoverlege å minne dere på at smittevern fortsatt er høyst påkrevet, og jeg ber om at dette etterfølges i større grad enn det som observeres flere steder i kommunen vår i dag.

Kommunens kriseledelse vurderer fortløpende om det må iverksettes spesielle kontrolltiltak for å sikre befolkningen en enda tryggere hverdag framover.

 

Med vennlig hilsen

Simen Høklie Jonassen
Kommuneoverlege i Midtre Gauldal