Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Koronasituasjonen i Midtre Gauldal og varsel om nye nasjonale tiltak

Ukraina og Midtre Gauldal

informasjon / information / informatsiyi

I løpet av helga og dagen i dag, har vi registrert smitte blant barn og foreldre i noen skoleklasser og i én barnehage.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 13.12.21

logo

Her innføres selvtesting. Samtidig er det tatt 66 PRC-tester i dag, mot 15-20 per dag siste uker. Regjeringen har varsla nye nasjonale tiltak i kveld.

Smitte i skoleklasser og i barnehage

Vi har flere tilfeller av flere positive tester innenfor enkeltvise skoleklasser og i hvert fall én barnehage. I denne barnehagen har det vært positive tester i siste uke, og selvtesting der har derfor foregått i en ukes tid. Kommunelegen har anbefalt daglig selvtesting for barn, elever og ansatte de aktuelle stedene. Dette medfører testing av de aktuelle klassene. Testingen skjer hjemme, med et opplegg for å varsle skole og kommunelege.

Smitte i skole og barnehager er en endring fra situasjonen vi har hatt de siste ukene.

- Dette fordi flere smittetilfeller samme sted kan tyde på at smittespredning har skjedd på skolen eller i barnehagen. For alle slike tiltak må vi veie fordeler i form av oppdagelse av skjult smitte opp mot ulempen det medfører, samt løpende vurdering av antall selvtester vi har tilgjengelig. Selv om vi får påfyll, har vi fortsatt ikke ubegrenset med tester. Både vi i ledelsen og kommunens innbyggere må derfor ta kloke valg angående når det skal tas test, sier kommuneoverlege Bjørn Lyngen.

Kommunens kriseledelse har hatt gjennomgang med alle enheter i dag tidlig, og kriseledelsen har vurdert situasjonen på nytt i ettermiddag. Tjenesteproduksjonen er fortsatt anstrengt på grunn av mindre bemanning. Tiltak vurderes løpende, også hva vi vil gjøre dersom situasjonen forverres.

Regjeringen har varsla ny pressekonferanse i kveld, og kriseledelsen møtes tirsdag morgen for å avklare hvordan vi skal følge opp nye nasjonale tiltak i Midtre Gauldal.