Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Koronasituasjonen i Midtre Gauldal og hvordan vi tilpasser oss nye nasjonale tiltak

Det er foreløpig lav smitte i kommunen, men kommunale tjenester er anstrengt som følge av sykefravær. Med nye tøffe nasjonale tiltak rammes både innbyggerne, kulturlivet, frivilligheten og arbeidsplasser.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 08.12.21

logo

Nye nasjonale tiltak trer i kraft fra midnatt. Dette vil berøre mange. Etter to måneder med et mer åpent samfunn, strammes det til. Kommunen oppfordrer alle til å sette seg inn i råd og regler, og følge dem. Det vil dessverre på ny bli en julehøytid preget av koronatiltak, men pandemien må vi forholde oss til og vi må holde kontroll. Vi må hjelpe hverandre og ta vare på de som sliter mest.

Situasjonen i Midtre Gauldal

Vi har hatt lavt smittetrykk den siste tiden i Midte Gauldal. 18 positive tester i forrige uke. Status denne uka er: 0 på mandag, 2 på tirsdag og 6 så langt i dag. Trenden er inntil videre flat. Vi har ligget på 60-70 PRC-tester pr uke. Det utleveres og gjennomføres et mye høyere antall selvtester.

Akkurat som mange andre kommuner, er den største utfordringen for kommunale tjenester høyt sykefravær av andre grunner enn korona. Et betydelig sykefravær innenfor alle kommunale tjenesteområder, og verst for skoler/barnehager og helse og omsorg, fører til at det er lavere bemanning enn vanlig. Samtidig er det svært vanskelig å få tak i vikarer. Vi varsla derfor forrige uke at alle må være forberedt på endringer i tjenestetilbudet. Kriseledelsen har nå løpende rapportering fra alle enheter mht sykefravær, bemanningssituasjon og konsekvenser. Tiltak settes inn etter behov, og vi har beredskap for gjennomføring av julehøytiden.

Vaksinering er svært viktig, og Statsministeren oppfordra igjen i går alle til å la seg vaksinere, og at de som skal ha oppfriskingsdoser tar imot tilbudet. I Midtre Gauldal har vi storstilt opplegg for vaksinering i kveld i Størenhallen og planlegger ny runde 15.12. Vi har veldig god status for dose 1 og 2, og vil komme langt før jul i oppfriskingsdoser/dose 3 for de over 65. Helsepersonell og pasienter i risikogruppe er ivaretatt. Over nyttår blir det en stor jobb med dose 3 for den voksne befolkningen. Følg med på tilbudet vårt på hjemmesiden og la deg vaksinere!

Kommunelegens vurdering

"Den nye mutanten av Covid -19-viruset, betegnet som omikron, har kommet til Norge. Det er foreløpig mye vi ikke vet om denne mutanten, da det tar noe tid fra en ny virusvariant dukker opp til vi kan si noe om hvordan den «oppfører seg». Derfor har regjeringen nå besluttet relativt kraftfulle tiltak for å forsøke å forsinke spredningen av mutanten, men det er usannsynlig at den lar seg stoppe, og etter all sannsynlighet vil den ganske raskt overta som den dominerende Covid-19-virustypen i landet.

Her i Midtre Gauldal har vi under hele pandemien, med unntak av to større avgrensede utbrudd, hatt relativt lavt smittetrykk. Med dette menes at vi har hatt enkeltvise smittetilfeller som har latt seg isolere blant maksimalt noen få nærkontakter, i stor grad takket være rask og effektiv smittesporing. Høy vaksineringsgrad har påhjulpet dette arbeidet betydelig. Vi har foreløpig ingen grunn til å tro at den samme strategien ikke skal være effektiv i møte med den nye virusmutanten.

Også hos oss har imidlertid smittetallene gått noe opp etter gjenåpningen av samfunnet i september. Dette er akkurat som forventet, da kontaktflatene mellom oss nødvendigvis har økt etter at vi ikke lenger har vært pålagt strenge restriksjoner. Det vi i kriseledelsen nå vurderer mest nøye er dermed hvordan smitten skjer snarere enn det absolutte antallet smittede. Eventuelle spesielle lokale tiltak vil dermed være målrettet mot dette.

Foreløpig er det den såkalte deltavarianten som utgjør alle smittetilfellene. Denne typen smitter svært lett blant uvaksinerte, og den nye omikronvarianten er ganske sikkert mye mer smittsom enn delta. Selv om vi ikke vet sikkert hvor godt vaksinene beskytter mot smittsomhet og alvorlig sykdom for omikron, oppfordres alle som eventuelt fortsatt er uvaksinert til å ta sin første vaksinedose så fort som mulig. Vi er også godt i gang med å tilby oppfriskningsdose til alle fullvaksinerte over 65 år, og på nyåret vil det samme tilbudet komme til de yngre aldersgruppene.

Ellers er det som tidligere viktig å holde seg hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer, og rette seg etter nasjonale råd om å holde avstand og å bruke munnbind der man ikke klarer å holde avstand. Det har oppstått noe debatt i mediene om effekten av håndhygiene, men dette er fortsatt viktig, selv om det ikke er det primære verktøyet for å hindre smitte av koronaviruset. Veldig mye annet er nemlig smittsomt, og fokus på håndhygiene hjelper oss til å være skjerpet også på andre smitteverntiltak hver og en av oss kan gjøre med enkle grep."

Hvordan vi i Midtre Gauldal kommune følger opp situasjonen:

- Kriseledelse er satt og vurderer situasjonen løpende.

- Skoler og barnehager gjeninnfører trafikklysmodellen. Vi forbereder oss på gult nivå, men kommunelegen har besluttet at vi står på grønt nivå slik det er nå.

- Mange kommunale tjenester er under press som følge av sykefravær. Vi opprettholder normal drift så lenge vi kan, og varsler dersom tiltak berører innbyggerne.

- Testing og vaksinering går som normalt.

- Helse og omsorg: Besøk går som normalt, men vi oppfordrer til å holde avstand og bruke munnbind der en meter ikke kan opprettholdes.

- Formannskapet oppdateres om situasjonen i morgen 9.12

- Vi har kontakt med Næringsforeningen i Trondheimsregionen avdeling Midtre Gauldal. Det kan bli aktuelt med felles møter om situasjonen for næringslivet og spørsmål rundt råd/anbefalinger og kompensasjonsordninger.

- Rådhuset vil holde åpent som vanlig inntil smittetrykket eventuelt endrer seg, men det vil gjeninnføres en adgangssperring i Servicekontoret, slik at besøkende må hentes etter avtale med en ansatt.

- Alle kommunale ansatte og lokaler skal følge nasjonale råd og regler.

Vi oppfordrer alle til å se på nasjonale sider for informasjon og følge med her på våre hjemmesider for oppdateringer!

Dette er de nasjonale tiltakene

Helse Norge

Regjeringen følger opp med flere økonomiske kompensasjonstiltak overfor næringslivet