Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Kontrollutvalgets møte 17. september

Det er åpnet møte i Kontrollutvalget 17.09.2020 kl 8:30 på rådhuset.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 15.09.20

Orienteringer:

Toril Grøtte, kommunalsjef, vil orientere i sak 29/20 Rutiner og informasjonsflyt skolemiljø – orientering til kontrollutvalget
Svein Olav Johnsen, kommunalsjef, vil orientere i sak 30/20 Utskrivningsklare pasienter  – orientering til kontrollutvalget
Oppdragsansvarlig revisor vil orientere i sak 31/20 Forenklet etterlevelseskontroll offentlige anskaffelser

Sakspapirene kan lastes ned fra Konseks hjemmeside: http://www.konsek.no/kontrollutvalg/mgauldal/