Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Kommunestyremøtet den 14. oktober flyttes til den 21. oktober

Ukraina og Midtre Gauldal

informasjon / information / informatsiyi

Kommunestyremøtet som ligger i møteplanen den 14. oktober flyttes til den 21. oktober kl 12.00 med bakgrunn i at det er høstferieuke, og flere tilbakemeldinger om forventet forfall. Møtelokale er Kommunestyresalen på Rådhuset.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 30.09.21

logo

Vi ønsker å nå ut med bred og god informasjon omkring Økonomiplan og Handlingsprogram for 2022-2025 til alle.

Orienteringen vil derfor bli streamet og lagt på Kommune-TV.

Det vil også bli gitt andre orienteringer fram til gruppemøter kl. 15.00. Dette vil framgå av innkallingen.

Sakliste og møtedokumenter vil bli publisert en uke i forkant av møtet.