Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kunngjøring om utlegging av manntallet

Nyhet Publisert av Mari Gyløien , 05.07.19

For å kunne stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019, må du være innført i manntall på valgdagen.

Du kan kontrollere opplysninger i manntallet, og eventuelt sende inn klage dersom du oppdager feil.

Klagen sendes: Valgstyret i Midtre Gauldal kommune, 7290 Støren

 

Manntallet for Midtre Gauldal kommune legges ut på følgende steder fra 11. juli:

Midtre Gauldal rådhus – servicekontoret

Coop Marked Soknedal

Coop Marked Bjørgen

Coop Marked Singsås

Coop Marked Budal