Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Kommunedelplan for Støren til offentlig ettersyn

Midtre Gauldal kommune ved Utvalg for Næring-, plan og miljø (NPM) har i møte den 12.08.2019 (sak 94/19) vedtatt at Kommunedelplan for Støren (planID 50272017007), legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring i medhold av plan- og bygningslovens (pbl) § 11 -14. 

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 28.08.19

Merknader og innspill sendes skriftlig til postmottak@mgk.no
 
Høringsfrist 14. oktober 2019. 
 
Ang. spørsmål til planforslaget er det mulig å treffe planleggere og politiker i planutvalget for en uformell prat, på Størens Bageri Vegkro den 17. september 2019 fra klokka 15.00-18.00.  Forøvrig kan det bestilles time i Servicekontoret på telefon 72 40 30 00 for nærmere avtale med Kommuneplanlegger.