Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Kommunedelplan for klima, energi og klimatilpasning 2020 – 2031 til offentlig ettersyn

- Vi har både endringsviljen og den kreative evnen som skal til for å klare omstillingen til et lavutslippssamfunn sammen. Vi vil ha dine innspill på hvordan vi skal få det til!

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 03.05.20

Endalen

Midtre Gauldal formannskap vedtok 2. april 2020 å legge høringsutkastet til Kommunedelplan for klima, energi og klimatilpasning 2020 – 2031 til offentlig ettersyn.

Målet for klimaplanen er at

1. Midtre Gauldal kommune skal bli et lavutslippssamfunn i 2050
2. Midtre Gauldal skal øke energieffektiviteten og energisikkerheten
3. Midtre Gauldal skal være et klimarobust og sikkert samfunn i et endret klima

Tiltakene for å nå disse målene er mange. Se tiltaksplanen nederst på sida.

Har du innspill til hva som kan forbedres i planen? Har du forslag til tiltak?

Vi inviterer innbyggere - unge som gamle, næringsliv, organisasjoner og offentlige organ til å komme med innspill. Det kan være kommentarer til selve innholdet i planen, slik som målsettinger og strategier, eller konkrete forslag til klima- og energitiltak.

Innspill sendes inn her 

Høringsfrist 2. juni 2020

(NB: Fristen er endret fra formannskapsvedtaket grunnet den pågående pandemi-situasjonen)