Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Kommundelplan Enodd - Begrenset høring

Nyhet Publisert av Siri Solem , 10.10.17

Kommunestyret har i møte den 30.05.2016 (sak 39/16), vedtatt at Kommunedelplan Enodd (planid.16482015004) skal endres og derfor må planen legges ut til offenlig ettersyn og sendes på begrenset høring i medhold av plan- og bygningslovens § 11 -15. Se vedlagte dokumenter for nærmere informasjon.

Merknader og uttalelser til endringer i planforslaget sendes skriftlig til Midtre Gauldal Kommune ved Enhet for Næring-, plan og forvaltning. Fortrinnsvis via e-post: postmottak@mgk.no.

Høringsfrist 21. november.