Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Kommunalt tilskudd til private veier 2019

Nyhet Publisert av Mari Gyløien , 20.06.19

 

Midtre Gauldal kommune har også i 2019 avsatt midler til tilskudd til private veier.

Tilskudd gis etter søknad til private veier over 1000 meter.
Søknad med navn på vei, kart, opplysninger om vei-forening/kontaktperson sendes til

Midtre Gauldal kommune
EKT
7290 Støren
eller
postmottak@mgk.no
innen 01.08. 2019