Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Kommunalt tilskudd til private veger

Midtre Gauldal kommune har også i 2016 avsatt midler til tilskudd til private veger.
Tilskudd gis etter søknad til private veger over 1000 meter.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 27.03.17

Søknad med navn på veg, kart, opplysninger om veg-forening/kontaktperson sendes skriftlig snarest og innen 01.07.2016 til 

Midtre Gauldal kommune 
EKT 
7290 Støren 

eller 

postmottak@mgk.no