Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Kommunal planstrategi 2020-2023 – til offentlig gjennomsyn

Formannskapet legger med dette kommunal planstrategi 2020-2023 ut til offentlig ettersyn.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 18.05.20

Logo

I PS 29/20 den 14.05.2020 gjorde Formannskapet følgende vedtak:
Formannskapet tar kommunedirektørens fremleggelse av kommunal planstrategi 2020-2023 til orientering. Formannskapet legger med dette kommunal planstrategi 2020-2023 ut til offentlig ettersyn.

Alle lag, foreninger, statlige og regionale organer, nabokommuner og andre inviteres til å gi synspunkter til den kommunale planstrategien.

Gi innspill på digitalt skjema (uttalelsen og ev. vedlegg kan lastes opp)

Frist for innspill settes til den: 25.06.2020