Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Kartlegger skredutsatte områder - kom med innspill

Rambøll har gjort en foreløpig skredfarekartlegging i utvalgte områder i Midtre Gauldal kommune. Den sendes på høring for å finne om det er mer som bør inn i rapporten.

Nyhet Publisert av Marthe Eid , 13.11.23

Kartutstnitt over områder i Midtre Gauldal som kartlegges av Rambøll i skredkartlegging.
Kartutstnitt over områder i Midtre Gauldal som kartlegges av Rambøll i skredkartlegging.

I kartutsnitttet ser du hvilke områder som er kartlagt av Rambøll. 

Den foreløpige rapporten sendes ut på høring. Målet med det er å finne ut om: 

  • Det finnes sikringstiltak i området som ikke er omtalt i rapport
  • Det finnes tidligere skredfareutredninger som ikke er omtalt i rapport
  • Det er historiske skredhendelser som ikke er omtalt i rapport

Se rapporten og gi dine innspill:

Du finner rapporten og skjema for å sende dine innspill på denne lenken: Høring av nasjonal skredfarekartlegging - NVE

Frist for å komme med innspill er 15. desember 2023