Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Karantene og isolasjon – nye bestemmelser fra 15.12

Ukraina og Midtre Gauldal

informasjon / information / informatsiyi

Fra og med i dag gjelder nye bestemmelser for isolasjon og karantene. Dette gjelder når du er smittet, er nærkontakt og ved innreise fra utlandet. Det er mange bestemmelser, og en del unntak. Her kan du lese deg opp på hva som nå gjelder.

Nyhet Publisert av Kosberg , 15.12.21

Midtre Gauldal kommune

Alle krav til isolasjon og karantene ved Covid 19 smitte, finner du i Covid 19-forskriften. Under finnes hovedreglene, men dette er ikke uttømmende og du må selv bidra med å orientere deg i Covid 19-forskriften og for eksempel på Helse Norge.

De nye reglene gjelder fra og med i dag og har ikke tilbakevirkende kraft. Med andre ord gjelder reglene for nye smittetilfeller som påvises fra og med i dag.

 

Smittekarantene for nærkontakter

Alle nærkontakter til en smittet person skal som hovedregel i smittekarantene i 10 døgn.

Det skilles mellom nærkontakter som er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære, som kjæreste eller bestevenn, og øvrige nærkontakter. Det er strengere regler for de som er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære.

Se definisjon på nærkontakt her.

Unntak fra smittekarantene

 • personer som ved nærkontakten har gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 3 måneder med varighet fra avisolering til 3 måneder etter prøvedato,
 • har fått oppfriskningsdose for minimum 1 uke siden. Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære til den smittede må i tillegg testes daglig med antigen hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test i 7 døgn etter nærkontakten.
 • er under 18 år og ikke husstandsmedlem eller tilsvarende nære den smittede.

Eksempel:

 • Det vil si at dersom en elev eller et barnehagebarn tester positivt, skal ikke de andre barna i barnehagen eller klassen automatisk i karantene. Dersom f.eks. foreldre eller søsken av barnet tester positivt, skal imidlertid barnet i karantene.
 • For personer over 18 år gjelder ikke dette karantenefritaket, hvilket betyr at lærere og barnehageansatte som fyller nærkontaktdefinisjonen må i karantene. Det er imidlertid et annet mulig karantenefritak for denne gruppa, nemlig hvis man har fått oppfriskningsdose av vaksinen for minst 1 uke siden. Derfor er det viktig at ansatte i skoler og barnehager som fikk dose 2 for minst 4 1/2 måned siden tar oppfriskningsdosen så fort som mulig.
 • Den praktiske konsekvensen av dette kan være at ved et smittetilfelle f.eks. i en skoleklasse er elevene i klassen fritatt fra karantene, men klassen må likevel ha hjemmeundervisning fordi lærerne er i karantene.
 • For de eldre klassetrinnene i videregående skole, hvor elevene er over 18 år, gjelder samme karanteneregler som for andre voksne. Disse får altså ikke fritak fra karantene.

Testing i karantene

 • Alle nærkontakter skal teste seg så raskt som mulig med en antigen hurtigtest, selvtest eller PCR-test.
 • Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære skal teste seg med PCR-test etter 7 døgn. Hvis den er negativ kan karantenen avsluttes. Tilsvarende nære vil si for eksempel kjærester, bestevenner og overnattingsbesøk.
 • Øvrige nærkontakter kan teste seg med PCR-test etter 3 døgn. Hvis den er negativ kan du avslutte karantenen i arbeid- eller skoletiden. Det vil si at du må fortsatt være i karantene på fritiden din og kan for eksempel ikke dra på besøk til andre eller drive med fritidsaktiviteter. Etter 7 døgn skal du ta én ny test, er den negativ kan du avslutte karantenen.
 • Øvrige nærkontakter kan være for eksempel være kolleger eller klassekamerater eller noen du har hatt på middagsbesøk.

Det er krav til hvordan du skal gjennomføre karantenen.

 • Opphold deg på et egnet oppholdssted eller i eget hjem.
 • Ikke gå på jobb, skole eller barnehage.
 • Ikke foreta reiser innenlands.
 • Ikke oppsøk steder hvor det er vanskelig å holde nødvendig avstand til andre personer.
 • Ikke ta offentlig transport.
 • Ikke oppsøk offentlige steder, som butikker, apotek og kafeer. Om du ikke har andre alternativer, kan du gå på nødvendig ærender i butikk eller apotek. Sørg for å holde god avstand til andre.
 • Unngå å ha besøk. Barn skal ikke ha lekekamerater utover de som bor i samme husholdning.
 • Foreldre og barn kan gjennomføre samvær selv om en av dem er i smittekarantene.
 • Du kan gå turer ute. Barn og unge bør ha mulighet til lek, og det oppfordres til å gå ut og leke med barna minst én gang om dagen. Husk å hold avstand til andre.

Isolasjon

Hvis du har testet positivt på en koronatest skal du isolere deg.

Dersom du har symptomer kan du avslutte isolasjon når det har gått minimum 6 døgn fra tidspunktet symptomene startet og du har vært feberfri i minst 24 timer, uten å bruke febernedsettende medisin. Dette gjelder uavhengig av om du er vaksinert eller ikke.

Dersom du ikke har symptomer kan du avslutte isolasjon når det har gått 6 døgn fra tidspunktet du tok den positive covid-19 testen. Dette gjelder uavhengig av om du er vaksinert eller ikke

Når du er i isolasjon gjelder dette:

 • Hold deg hjemme hele tiden og ikke gå ut. Du kan være i egen hage eller på egen balkong, veranda eller terrasse.
 • Be om fra andre om hjelp til nødvendige ærend.
 • Hold helst minst to meters avstand til de du bor sammen med.
 • Ha eget rom og bad når dette er mulig. Bruk egne baderomsartikler, inkludert eget håndkle.
 • Du bør få maten levert til rommet eller være alene på kjøkkenet.
 • Du og de du bor sammen med må være nøye med hånd- og hostehygiene for å unngå å smitte andre i husstanden.
 • Du og din husstand kan ikke ha besøk.
 • Barn og ungdommer har behov for omsorg, selv om de har koronasykdom.

Reisekarantene

Det er særskilte regler som skal følges. Disse finner du her.