Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Kan DU bidra?

Ukraina og Midtre Gauldal

informasjon / information / informatsiyi

Har du mulighet til å bidra hvis det oppstår ekstraordinære behov i kommunen i forbindelse med koronasmitte?

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 16.12.21

logo
Vi trenger hjelp fra innbyggerne

Sykefraværet blant ansatte i kommunen er fortsatt høyt, spesielt gjelder dette innenfor pleie og omsorg. Samtidig er det utfordrende å få tak i mange nok vikarer. Dette kan bety at omfang og kvalitet i tjenesteytingen på enkelte områder kan bli redusert. 

  • Kommuneledelsen oppfordrer derfor innbyggere med helsefaglig utdanning/kompetanse om å ta kontakt for om mulig å kunne avhjelpe situasjonen.
Kan du bida?

I så fall ber vi om at du registrerer deg:

Registrer deg her

Vi ønsker å ha en oversikt over tilgjengelig helsepersonell, men det kan også bli behov for personer som kan utføre oppgaver som renhold, matlaging osv.

Dersom vi kommer i en situasjon med mangel på personell, tar vi direkte kontakt med deg.