Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Jordras på Støren – ingen skadet og situasjonen under kontroll

Operasjonssentralen hos Politiet fikk kl. 05.15 i dag melding om et jordskred i området Spjelddalen.

Nyhet Publisert av Kosberg , 21.04.22

Gauldal skole- og kultursenter
GSK, mottakssenter for evakuerte

Kommunen etablerte krisestab umiddelbart og fikk etablert mottakssenter på GSK (Gauldal skole- og kultursenter) fra kl. 06.15. Politiet evakuerte 14 boliger og totalt 44 personer. På mottakssenteret registrerte kommunen 33 personer. På mottakssentralen har det blitt rigget mat, drikke og ytt annen bistand utfra behovet de berørte har hatt. Kommunens psykososiale kriseteam har vært til stede.

Kl. 08.25 fikk kommunen melding fra Politiet om at alle andre enn én bolig kan flytte hjem, basert på vurderinger fra NVEs geologer. Kommunen har varslet alle berørte, og vil også ha tett kontakt med NVE om behovet for tiltak knyttet til årsaken til raset.

- De berørte har opptrådt på forbilledlig måte og varslet hverandre, og sammen med profesjonell innsats og veldig god samhandling mellom nødetatene og kommunens kriseledelse, har det heldigvis gått bra med liv og helse, sier ordfører Sivert Moen. En slik hendelse er skremmende for de berørte og det er viktig nå at vi prioriterer å få tilbake trygghetsfølelsen. Kommunen vil følge opp saken og invitere til et informasjonsmøte med alle de som har vært berørt av raset. Vi ønsker å gå gjennom hendelsen, høre på innbyggernes opplevelser og syn på håndteringen av hendelsen – samt snakke om oppfølging videre, sier ordfører Moen.

 

Kontaktpersoner pressemelding:

Ordfører Sivert Moen, mobil 97982660

Kommunedirektør Alf-Petter Tenfjord, mobil 91870553