Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Jegermøte oktober

Vi avholder jaktleder + bestandsplanledermøte i oktober. Invitasjon kommer i løpet av september.

Nyhet Publisert av Kjestin Kosberg , 06.09.22

Elg
Foto: Shivam Kumar - Unsplash

Foreløpig saksliste:

  1. Informasjon fra bestandsplanområdene om jakta hittil i sesongen.
  2. Vinterforing av elg for å redusere viltpåkjørsler. Info. fra kommune og rådgivende diskusjon fra bestandsplanområdene.
  3. Aldersbestemmelse av voksen elg. Skal vi fortsette med dette, eller ha opphold i 3 år? Rådgivende diskusjon kommune med bestandsplanområdene.
  4. Revisjon av tellende areal. Utvalg for NPM ønsker revisjon av tellende areal og å fastsette kommunale retningslinjer for i inneværende planperiode. Rådgivende diskusjon med bestandsplanområdene.
  5. Eventuelt.
     

CWD – Skrantesjuke:

Det skal ikke tas CWD-prøver i kommunen fra ordinær jakt i 2022.

 

Kjeveinnsamling:

Kjever av alle aldersklasser for hjort og elg skal tas vare på for kontroll.  Alle kjever må da merkes med kjevelapper, renskjæres og tørkes for kontroll. Informasjon kommer om hvordan kontrollen skal gjennomføres.

Kjevelapper ligger i Servicetorget på Rådhuset i bunker på ca. 100stk. som kan hentes av bestandsplanområdene for utdeling til jaktfelt.

 

Melding om påskutt dyr og ettersøk:

Melding om påskutt dyr etter avsluttet ettersøk dag 1. gjøres umiddelbart til:

Navn

Hovedområde

Telefon

Johan Skinderhaug

Soknedal

91160138

Ingar Gravrok

Singsås

90766353

Odd Ivar Rønningsgrind

Budalen

90646702

John Åge Rogneslien

Støren

99378353

Eirik Rønningsgrind

Støren

99014847

Lars Gunnar Storli

Budalen

98652822

Ola H.S. Nygård

Hele kommunen

41464994

 Dersom pliktig ettersøk første dag er uten resultat, skal jeger eller jaktlag uten opphold underrette jaktrettshaver og kommunen eller nærmeste politimyndighet om de faktiske forhold.

Jeger og jaktlag som har deltatt ved skadeskytingen av viltet, skal uten godtgjørelse bistå viltmyndighet eller politi i det videre ettersøk.

 

HA ETTERSØKSAVTALENE I ORDEN OG SKRIFTLIG:

Jegere og jaktlag skal ha tilgang til godkjent ettersøkshund når de jakter på elg, hjort og rådyr. Fører og hund skal ha bestått godkjenningsprøve for ettersøksekvipasjer i henhold til instruks for prøving og godkjenning av slike.

Utfyllende info om meldeprosedyrer og ettersøk: Ettersøk av skadet storvilt - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Kommunen vil i løpet av jakta ta stikkprøver på ettersøksavtaler.

Med ønske om et godt jaktvær og god jakt.