Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Jakttprat - hva skal skje i 2022

Jula er over, likeså siste jaktdag for hjort, elg og rådyr i 2021. Her kommer informasjon om hva som skjer i 2022.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 10.01.22

Elg

Rapportering til hjorteviltregisteret

Rapporteringen av sett elg og sett hjort bør skje fortløpende under jakt, og senest 14 dager etter siste jaktdag. Det betyr at fristen for rapportering er 6. januar. Sørg for at denne jobben blir gjort ordentlig av alle jaktfelt. Rapportering av skutt rådyr må prioriteres bedre i år fordi vi må bli mer presise i tallmaterialet på denne artenVedlagt er veiledning for innlegging i Hjorteviltregisteret.

Innsamling av kjever – voksen elg

VIKTIG!
På grunn av værvarslinga for de neste dagene flytter vi innsamling av kjever fra voksen elg til tirsdag 18 januar kl.  12.00-16.00. – Soknes leir.

Årsak:

Kjevene skulle leveres på Finsås torsdag 13 januar og vi ønsker ikke å legge ut på denne turen med de værmeldingene som foreligger. Neste mulighet for levering på Finsås er onsdag 19. januar. Ring meg om noen får problemer med flyttingen av dato.

Hva skal leveres: Kjever av voksen elg. Vi ser helst at kun den ene kjeven + framtenner er med.  Kjevedelen som leveres må være merket.

Det er veldig bra om så mange som mulig kan samle innleveringen fra alle jaktfelt til en sending pr. bestandsplanområde.

Ta kontakt om dere er forhindret fra å levere på oppsatt tidspunkt.

Kommunale mål og retningslinjer 2022 - 2024:

Melhus, Midtre Gauldal og Holtålen har felles mål og retningslinjer for hjorteviltfovaltningen. Planen går ut i 2021 (vedlagt under – det står feil årstall i vedlegget, men det er den riktige). Kommunenes viltansvarlige har arbeidsmøte 7. januar for oppstart med ny planperiode. Målsettingen er politisk vedtak i utvalg for Næring, Plan og Miljø i februar.

Bestandsplaner 2022 – 2024: 1. mai:

Alle bestandsplaner i kommunen skal fornyes for nye 3 år. 1. mai: Frist for søknad om godkjenning av bestandsplanområde for jakt på elg eller hjort til kommunen.

Det blir arrangert temakveld siste uke i januar, eller første uke i februar. Hvor hovedtemaet blir bestandsplanarbeid og oppfyllelse av bestandsplanene 2019-2021. Vi prøver å få med oss Stig Tronstad- Universitetslektor Fakultet for biovitenskap og akvakultur og Tor Kvam for å tolke resultatene fra aldersbestemmelsen i kommunen til nå, og hvordan dette bør brukes i forvaltningen.

Smitteverntiltakene bestemmer om det blir avholdt fysisk møte, eller om vi må gjennomføre det digitalt.  Dato for møtet blir formidlet så fort vi har avtale med Tronstad og Kvam.

Med ønske om et riktig godt nytt jaktår!

Ola Halvor Seeberg Nygård
Skogbruksrådgiver og viltansvarlig
Enhet for samfunnsutvikling og kultur

olanyg@mgk.no | 414 64 997