Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Invitasjon til innspillsmøter - revidering av forvaltningsplan for rovvilt region 6 Midt-Norge

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge inviterer til åpent innspillsmøte i forbindelse med revideringen av forvaltningsplan for rovvilt i region 6:
Sted: Gauldal skole- og kultursenter – kinosalen.
Dato: Mandag 6. februar
Tid: kl. 12.30 – 15.30 - for de som ikke har meldt seg på for lunch.

Nyhet Publisert av Kjestin Kosberg , 01.02.23

Agenda:

• Velkommen

• Gjennomgang av oppstartsmeldingen

  1. Skader forvoldt av fredet rovvilt fra 2010 og frem til i dag
  2. Utviklingen av rovdyrbestandene fra 2010 og frem til i dag
  3. Forvaltningsområdene i gjeldende forvaltningsplan
  4. Fremdriftsplan for revideringen av forvaltningsplan for rovvilt i rovviltsregion  6 Midt-Norge

• Innspill fra deltagerne

• Annet

Arrangør Rovviltnemnda Region 6

Lenke til invitasjon