Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Interessert i å ta sykepleierutdanning fra hjemkommunen din?

Vi jobber med å legge til rette for nett- og samlingsbasert sykepleieutdanning på deltid! Interessert? Meld deg på!

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 29.03.23

Nett-møte

Trøndelag Sør Interkommunalt politisk råd (IKPR) samarbeider med NORD Universitet og naboregionen Trøndelag Sørvest med mål om å opprette nett- og samlingsbasert sykepleieutdanning på deltid for søkere fra kommunene Midtre Gauldal, Melhus, Holtålen, Røros, Rennebu og Oppdal. 

Oppstart i studiet er planlagt fra høsten 2024. 

Interessert? Meld deg på nå!

Vi ber deg som kunne tenke deg å søke Nett- og samlingsbasert sykepleieutdanning så snart som mulig melder interesse. Dette for at NORD Universitet skal ha omtrentlig oversikt over hvor mange fra regionen som tenker søke. Påmelding her er ikke bindende.

Meld meg på! (digitalt skjema)

Vi ber om at du som tenker søke tar kontakt med kontaktpersonen vår. Kommunen skal ha mulighet for å ev. gi tilrettelegging for ansatte, eller knytte til seg deg som ikke har ansettelsesforhold i kommunen. 

Kontaktperson i Midtre Gauldal

Ingeborg Vongraven, enhetsleder | ingeborg.vongraven@mgk.no 

Kontaktinformasjon for spørsmål om opptak og kvalifikasjonskrav: 

E-post: opptak@nord.no, eller til

studieveileder Sverre Bjørbæk | sverre.a.bjorbak@nord.no

Gikk du glipp av informasjonsmøtet?

Det kan du se her:  Informasjonsmøte_ Nett- og samlingsbasert sykepleieutdanning for søkere fra Trøndelag Sør-20230322_181119-Opptak av møte.mp4

Bakgrunn for samarbeidet med NORD Universitet 

Trøndelag Sør- Interkommunalt politisk råd er et samarbeidsorgan for kommunene Midtre Gauldal, Oppdal, Melhus, Holtålen, Rennebu og Røros kommune, tilsammen utgjør kommunene region Trøndelag Sør. Rådet samarbeider om å finne gode løsninger på utfordringer regionen står overfor, vårt samarbeid omfatter blant annet kompetanse, samferdsel, næringsutvikling og arbeid for å løfte lokalmatmiljøet i regionen. 

I prosjektet Kompetansepilot Trøndelag Sør har helseledere i regionen kartlagt hvilken kompetanse kommunenes helse- og omsorgstjeneste har behov for nå, og i årene som kommer. Felles for kommunene i regionen er mangel på sykepleiere. 

Helseledere i regionen ser at å vi ved å tilby å tilby nett- og samlingsbasert sykepleierutdanning for søkere fra regionen, kan utdanne sykepleiere med tilknytning til hjemkommunen og som ønsker å arbeide i regionen etter endt utdanning.

NB! Oppstart av studiet avhenger av at NORD Universitet får tilsagn på søknad om driftsmidler.