Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Interessert i å ta sykepleierutdanning fra hjemkommunen din?

Vi jobber med å legge til rette for nett- og samlingsbasert sykepleieutdanning på deltid! Interessert? Bli med på digitalt informasjonsmøte 22. mars.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 09.03.23

Nett-møte

Trøndelag Sør Interkommunalt politisk råd (IKPR) samarbeider med NORD Universitet med mål om å opprette nett- og samlingsbasert sykepleieutdanning på deltid for søkere fra kommunene Midtre Gauldal, Melhus, Holtålen, Røros, Rennebu og Oppdal. 

Oppstart i studiet er planlagt fra høsten 2024. 

Informasjonsmøte 22. mars

NORD Universitet og Trøndelag Sør ønsker å invitere innbyggere i regionen til digitalt informasjonsmøte 22. mars kl. 18.00-20.00.

På møtet får du vite mer om faglig innhold i studiet, studiehverdag og søknadsprosess. 

Interessert? 

Klikk her for å bli med i møtet (bruk denne lenka den 22. mars kl 18.00)

Møte-ID: 351 996 590 610
Passord: EgJgPn

Bakgrunn for samarbeidet med NORD Universitet 

Trøndelag Sør- Interkommunalt politisk råd er et samarbeidsorgan for kommunene Midtre Gauldal, Oppdal, Melhus, Holtålen, Rennebu og Røros kommune, tilsammen utgjør kommunene region Trøndelag Sør. Rådet samarbeider om å finne gode løsninger på utfordringer regionen står overfor, vårt samarbeid omfatter blant annet kompetanse, samferdsel, næringsutvikling og arbeid for å løfte lokalmatmiljøet i regionen. 

I prosjektet Kompetansepilot Trøndelag Sør har helseledere i regionen kartlagt hvilken kompetanse kommunenes helse- og omsorgstjeneste har behov for nå, og i årene som kommer. Felles for kommunene i regionen er mangel på sykepleiere. 

Helseledere i regionen ser at å vi ved å tilby å tilby nett- og samlingsbasert sykepleierutdanning for søkere fra regionen, kan utdanne sykepleiere med tilknytning til hjemkommunen og som ønsker å arbeide i regionen etter endt utdanning.

NB! Oppstart av studiet avhenger av at NORD Universitet får tilsagn på søknad om driftsmidler.