Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Informasjon til innbyggerne i Midtre Gauldal om status for CoViD-19 (koronavirus)

Ledelsen i Midtre Gauldal kommune følger situasjonen nøye, og det er nedsatt en beredskapsgruppe under ledelse av kommunedirektøren som gjør fortløpende vurderinger av lokale tiltak her i kommunen. Utgangspunktet er at vi følger føringer fra nasjonale myndigheter, spesielt Folkehelseinstituttet, med eventuelle lokale tilpasninger etter hvert som situasjonen endrer seg

Nyhet Publisert av Kosberg , 10.03.20

Generelle råd

Det viktigste på nåværende tidspunkt er at alle innbyggere har gode rutiner for smittebegrensende tiltak, spesielt hånd- og hostehygiene. Informasjonen vi har nå tyder på at viruset overføres via dråpesmitte og direkte kontakt, slik at man gjør de tiltakene man ville gjort for å unngå å smitte andre med en vanlig forkjølelse. Dette vil si håndvask med såpe og vann etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før tilbereding av mat, før måltider og ellers ved synlig skitne hender. Alkoholbaserte desinfeksjonsmidler er et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig. Hosting/nysing gjøres i papirlommetørkle som deretter kastes, i albuekroken om man ikke har papirlommetørkle tilgjengelig.

 

Om sykdommen

Koronaviruset ser ut til å gi en ganske lett luftveisinfeksjon hos de aller fleste som blir smittet, lignende en vanlig forkjølelse. Imidlertid ser det ut til at viruset smitter lett fra syke/smittede til friske personer, og sykdomsbildet kan bli alvorlig hos eldre/svekkede og kronisk syke.

 

Om smittesituasjonen

Utbredelsen av koronasmitte endres kontinuerlig, og vi ber alle følge med på hjemmesidene til Folkehelseinstituttet for informasjon som til enhver tid er oppdatert.

 

Når skal man mistenke at man er koronasmittet?

Det viktigste er om man har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, det vil si minst ett av følgende symptom: Hoste, kortpustethet eller feber. Videre om man i løpet av de siste 14 dagene før symptomstart enten har vært på reise i et av områdene med utbredt eller lokal smitte (definert av FHI) eller har hatt nær kontakt med en person med positiv prøve.

 

Hva skal man gjøre hvis man mistenker at man er koronasmittet?

Ring legekontoret på 72 43 03 20. Ikke dra til legekontoret uten å ringe først! Utenfor legekontorets åpningstid kontaktes legevakt på 116 117.

 

Om hjemmeisolering

Alle mistenkte tilfeller skal hjemmeisoleres fram til negativt prøvesvar foreligger. Det vil si at man skal holde seg hjemme. Helsepersonell som skal besøke en person som er hjemmeisolert skal bruke beskyttelsesutstyr.

 

Om hjemmekarantene

Alle som har vært i områder med utbredt spredning av koronavirus skal være i hjemmekarantene i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om man har luftveissymptomer. Dersom en person er bekreftet koronasmittet, skal også husstandsmedlemmer i hjemmekarantene i 14 dager selv om de ikke har symptomer på sykdommen. Dette betyr at man ikke kan gå på jobb/skole og at man i størst mulig grad skal begrense kontakten med andre. Ved behov for sykmelding fra jobb i et slikt tilfelle kan dette i denne spesielle situasjonen utstedes uten behov for legetime. Ta kontakt med legekontoret hvis dette er aktuelt.

 

Hva trenger man ikke kontakte helsetjenesten om?

Det er svært stor pågang på telefon fra befolkningen med spørsmål som man selv lett kan finne svar på. Vi viser igjen til Folkehelseinstituttets hjemmesider, eventuelt informasjonstelefonen 815 55 015. Om man har tegn til luftveisinfeksjon, men ikke oppfyller noen av tilleggskriteriene nevnt over, skal man betrakte dette som en vanlig forkjølelse.

 

Ingen må kontakte sykehjem eller andre deler av omsorgstjenesten med forespørsel om å hente ut beskyttelses-/desinfeksjonsutstyr til privat bruk. Dette må hver enkelt ivareta selv.

 

Arrangementer

Det er foreløpig ikke satt noen offisielle begrensninger på avholdelse av møter, konferanser eller andre typer treff i kommunen. Dette vil kunne endre seg etter hvert, men vil da komme som instruks fra nasjonale/regionale helsemyndigheter. Inntil videre anbefales det å holde seg oppdatert om retningslinjer for dette på hjemmesidene til FHI.

 

Svein Olav Johnsen

Kommunalsjef helse og velferd

 

Bjørn Lyngen

Kommuneoverlege