Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Informasjon om skoleskyss fra mandag 27. april

Det skal legges til rette for at skoleskyssen skal være trygg for alle. På grunn av avstandskrav vil det være begrenset kapasitet på skolelinjene. Skolelinjer vil derfor være et lukket tilbud kun for skoleelever for å kunne følge retningslinjer for smittevern.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 23.04.20

Retningslinjer for skoleskyss i Trøndelag fra mandag 27. april (AtB.no)

Rutetidene for skoleskyss i Trøndelag vil være tilgjengelig på atb.no og i appen AtB Reise i løpet av fredag 23. april.

Vi oppfordrer foresatte til å veilede elevene om hvordan de skal forholde seg til transport til og fra skolen før oppstart mandag 27. april.